Toteutamme purjehdukset jakamistalouden periaatteiden mukaisesti.

Emme tavoittele voittoa emmekä nosta tästä työstä varsinaista palkkaa itsellemme. Pyrimme kattamaan kulut niin, että voimme jatkossakin tarjoa tätä elämystä – entistä parempana tietysti – yhä laajemmalle joukolle ihmisiä ja laadultaan, kuten lainavarusteiden osalta, parempana ja turvallisempana. Tämä toiminta ja kehitys vaatii resursseja, joihin kaikki matkan suorista kuluista ylimenevät osat sijoitetaan.

Toteutamme purjehdukset jakamistalouteen pohjautuen hinnoitellen työn ja kustannukset vähimmäishinnan periaatteella: emme nosta työstä varsinaista palkkaa tai kerää voittoa. Katamme reissun vähimmäiset kulut, jolla voimme matkan toteuttaa kestävällä periaatteella, eli välittömien suorien kulujen lisäksi katamme nimellisen osuuden veneen käytöstä ja kulumisesta aiheutuviin ylläpidollisiin- ja matkan järjestelykuluihin. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia mm. veneen vakuutusten ja kirjanpitokulujen osalta, koska toimintaamme voidaan pitää näin ollen joiltain osin myös ammattimaisena vuokravenetoimintana (veneen vuokraaminen kipparilla, kts. laki vuokravenetoiminnasta), johon sisältyy erilaisia lainmukaisia vaatimuksia, kuin pelkästään huviveneen vuokraamisen puolella ilman kipparia (”vuokraan” sisältyy kippari, jolloin laki poikkeaa nyt muutoin kevennetyistä huviveneen vuokraamisen vaatimuksista, joka koskee veneen vuokraamista ilman kipparia) .

Nostamme joistain purjehduksista – tosin emme kaikista, ja tietyistä matkoista enemmän reissun laadun ja luonteen mukaan – suunnileen päivärahaa vastaavan korvauksen itsellemme järjestäjinä (kippari, catering-stuertti sekä mahdollinen apukouluttaja/gastivanhin). Tämä takaa sen, että voimme maksaa päivärahaa vastaavan summan myös niille osaaville ja koulutetuille gasteille (gastivanhimmat, team leaders, sail trainees), jotka tulevat meille palveluksiin erilaisille asiakas- tai koulutusreissuille. Useimmat purjehdukset sisältävät lähes täyden ylläpidon vaativassa ympäristössä, jossa yksi yö satamassa maksaa helposti jopa 30-40 euroa saunoineen ja palveluineen (esimerkiksi kiivaimman kauden aikaan kesällä voimme joutua varaamaan satamapaikan satamasta, josta olemme sopineet lähtevämme. Etukäteen varattu satamapaikka voi hinnaltaan nousta 40 euroon tai yli mm. Nauvossa, jossa yksi tukikohdistamme on).

Toisinaan joudumme viettämään aikaa satamissa eritoten reissun valmisteluja, kommunikointia (yhteys) ja huoltoa varten, sekä joudumme kattamaan stuertin (catering palvelun) ja/tai gastivanhempien matkat päivärahoineen veneelle. Koska toimintamme on taloudellisesti laajentunut, joudumme sisällyttämään hintaan myös mm. kirjanpito- ja vakuutuskuluja sekä luonnollisesti saamistamme ansiotuloistamme verot ja/tai mahdolliset työnantajamaksut. Hinta sisältää ALV 0% (pl. milloin laskutamme kevytyrittäjille suunnattujen alustojen, kuten omapaja.fi’n kautta), eli meidän oma toiminta ei ole riittävän laajaa ollakseen tarpeellista tai kannattavaa rekisteröityä ALV velvolliseksi (liikevaihto alle 10.000e tilikaudelta).

Meillä ei ole tukijoita tai sponsoreita (kuten mm. Suomen Purjelaivasäätiöllä), joiden avulla voisimme myydä purjehduksia halvemmalla, vaan joudumme kattamaan kaikki matkan kulut pyytämällämme summalla (tai kustantamaan itse oppilaille/asiakkaille/gasteille opetuksen ja/tai elämyksen). Vaikka toimimme toistaiseksi kevytyrittäjän nimikkeellä, on toimintatapamme enemmän yhteisöllistä ja yhdistysten periaatteiden mukaista, aatteeltaan epäkaupallista toimintaa, jolla emme tavoittele voittoa, vaan sitä, että voimme jakaa ainutlaatuisia kokemuksia upeiden ja inspiroituneiden ihmisten kanssa, jotka myös rakastavat purjehtimista tai haluavat sitä oppia. Vain todellisten kulujen jakaminen, joihin sisältyy myös mainitut järjestely-, matka-, kirjanpito-, huolto- ja ylläpitokulut takaavat sen, että voimme jatkaa tätä toimintaa myös tulevaisuudessa ja tarjota näin ainutlaatuisia elämyksiä sekä -koulutusta jatkossakin Sinun kaltaisille ihmisille. 🙂 Tämä kuitenkin muuttaa toimintaa tietyin osin myös ammattimaiseksi vuokravenetoiminnaksi, joka asettaa meille erityisiä kustannuksia lisääviä vaatimuksia, joista mainitsinkin jo yllä.

Merenkulun ammattilaisia


Fareatan kippari on ammattimerenkulkija ja catering’in hoitaa tyypillisesti kokenut (ammattilainen) stuertti-kokki tehden täyspäiväistä työtä vain nimellistä korvausta vastaan. Jos aikoisimme elättää itsemme täysin tällä bisneksellä, emme voisi tarjota juuri mitään näin edullisesti yhtään kenellekään joutumatta laajentamaan asiakaskuntaa epärealistisen suureksi. Elantomme ja suurimman osan veneen ylläpidon ja varustelun kuluista tienaamme muutoin kauppalaivastossa sekä muissa töissä. Tämä vie kuitenkin aikaa meiltä järjestää näitä purjehduksia. Tavoitteenamme onkin siis, että purjehdusten järjestäminen kannattaa niin taloudellisesti kuin sielullisesti, jotta voisimme tehdä tätä täyspäiväisesti. Kyse on siis pohjimmiltaan intohimon ja opetuksen jakamisesta sekä yhteistoiminnasta – vaihtoehtotaloudesta, jonka laki ja verottajat tuntevat nimellä jakamistalous. On mahdollista, että muutamme toimintamuotomme pian yhdistykseksi, sillä se vastaa paremmin toiminnan tavoitteellista laatua, ja selkeyttää näin toiminnan periaatteita. Jos haluat olla mukana luomassa yhteisöä tai virallista yhdistystä Fareatan ympärille, otamme apusi vastaan ilomielin – ota rohkeasti yhteyttä!


Toimimme siis (pääosin) periaatteella: me tarjoamme ammattitaidon, järjestelyn sekä siihen liittyvän työn, lainavarusteet ja muut purjehdukseen liittyvät varusteet ja veneen varustelun, mahdollisen opetuksen, vakuutukset, päällikön lainmukaisen vastuun sekä veneen käytön kaikkinensa riskeineen ja yllättävine rikkoutumis- ym varustelu- ja ylläpitokuluineen – vieraat (asiakkaat, gastit) tarjoavat matkan kaikki (suoranaiset) kustannukset osallistuen myös veneen ylläpidollisiin kustannuksiin niiltä osin, kuin pyytämämme summa ylittää reissun suoranaiset välittömät kulut. Tuo ylläpidollinen osuus jää jokatapauksessa nimelliseksi kokonaiskustannuksiin verrattuna.

Purjehdus on kallis tapa liikkua ilmaiseksi – sanonta pitää varsin hyvin paikkansa.

On vielä mainittava, että purjeveneen omistamisen kustannukset (ylläpidolliset pääomakulut, sekä eritoten järjestelykulut) eivät ole verrattavissa vaikka autoiluun, siinä missä puhutaan matkan suoranaisten kulujen jakamisesta osallistujien kesken (satamamaksut, diesel ja ruuat). Tämän kokoisen purjeveneen (>34 ft valtamerialus) pääomakulut ovat erityisen suuret verrattuna auton omistamiseen polttoaineen hinnan suhteen. Lisäksi, kuten aiemmin tuli jo ilmi, reissujen järjestely ja työ veneellä on mittavaa verrattuna vaikka siihen autolla liikkumiseen. Kaiken lisäksi merelle ja autoilemaan mennään usein hyvin erilaisilla tavotteilla – tuskin kukaan tulee purjehtimaan vain päästäkseen paikasta toiseen mahdollisimman nopeasti?

Siksi on mielestäni täysin perusteltua pyytää myös osaavia gasteja osallistumaan huvi- tai muilla matkoilla näihin mainitsemiimme kuluihin, sikäli kun pyytämämme tuki ylittää matkan suoranaiset kulut.

Ota yhteyttä, mikäli haluat olla mukana luomassa yhteisöä Fareatan ja toimintamme ympärille! ->

Näin voit myös itse omalla työlläsi vaikuttaa siihen, millaisin hinnoin voimme purjehduksia tarjota sinulle ja muille purjehduksesta kiinnostuneille!