Mitä ovat Gastin taidot?

Eri aluksilla gastin taidoista ja tiedoista puhuttaessa voidaan tarkoittaa hyvin eri asioita.

Fareatalla gastin taitoihin voi olettaa kuuluvan mm. seuraavaa; gastina kaikkea ei tietenkään välttämättä tarvitse osata, kunhan suurimman osan hallitsee niin pärjää jo pitkälle:

 • Yksinkertaiset solmut, kuten siansorkka, paalusolmu ja kahdeksikko (kymmenen tähden oppilaille jokin vetosolmu, koska joudut kuitenkin opettelemaan sen…) sekä köysien käsittely ja koilaaminen
 • purjetrimmi – peukalosäännöt
 • kiinnitystilanteen turvallisuusnäkökulmat ja osaa soveltaa turvallisia menettelytapoja kiinnittyessä
 • osaat toimia kiinnitystilanteessa keulassa ”keula rantaan” -tilanteessa sekä vähintään yhdessä muussa tehtäväpaikassa: perässä poijussa, perä ankkurissa-keula luonnon satamassa, kylkikiinnitys, springikiinnitys, ahterikylkikiinnitys, keula-ankkurikiinnitys, paalukiinnitys
 • hallitset ruorinpidon sekä koneella ajaessa että purjehtiessa
 • hallitset purjehdustermistöä vähintään auttavasti
 • Tunnistat vinssin ja hallitset niiden turvallisen käytön
 • Osaat nostaa ja laskea purjeet ohjeiden mukaan .
 • Olet harjoitellut tai tunnistat seuraavat purjemanoveerit: venda, jiippi, piissä makaaminen
 • Tunnistat ja tiedät Saaristolaivuritason Merenkulun turvalaitteet eli navigointimerkit: lateraalimerkit, kardinaalimerkit, tutkamerkit, reunamerkit, kummelit, majakat ja linjataulut.
 • kokemusta vähintään aiemmalta reissulta, perehdytys kirjattu alukselle.

Lähtiessä gastiksi eri veneillä, muista olla tarkkana että omat käsityksesi vastaavat omistajan / kipparin käsitystä gasteilusta ja kulujen jakamisesta. Kohteliaat gastit, check myös tämä lista, sopii ohjeeksi niin ensikertalaisille kuin muillekin.

Kansihenkilön taidoiksi voisi lukea edellisten lisäksi:

 • merimiehen 10 solmua
 • Osaa rakentaa kiinnitystilanteet, osaa selittää kahden kolmion kiinnitysperiaatteen ja useat gastitasolla vaadittavista kiinnitystilanteista.
 • Hallitsee ruorin haastavissa olosuhteissa, sekä purjeilla että koneella ajaessa tai operoidessa purjeita
 • Ymmärtää purjeiden säädöistä, lasku- ja nostotekniikasta
 • Osaa nostaa ja laskea purjeet itsenäisesti ripeästi toimien, myös yli 10 m/s kelissä
 • On harjoitellut purjemanoveerjea, edellisten lisäksi reivaamista, ja osaa reivata piissä maaten yksilösuorituksena.
 • Kykenee omatoimiseen merivahtiin: ruorinpitoon, navigointiin ja tähystämiseen saaristossa vahtipäällikön tukemana.
 • Osaa selittää maisemanavigoinnin perusteet sekä Merenkulun Turvalaitteet kattavasti
 • Osaat selittää aluksen laitteistoista, kuten köysistöstä, vinsseistä, solmuista ..jne ensikertalaisille.
 • Keittiö-perehdytys kirjattu alukselle.
 • Charter-purjehduksilla lisäksi: hygieniapassi, EA- sekä Ensisammutuskoulutus.
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on kuva_2021-11-06.jpg

Päällystötasolla voisi kai sanoa niin, että kykenet hallitsemaan alusta täysin ja antamaan asianmukaisia ohjeita henkilöstölle täysin pätevästi 2 tunnin perehdytyspurjehduksen jälkeen, ja tarvittaessa vaikka ilman perehdytystä (näin itsekin hyppäsin tämän veneen kipparin paikalle, tosin ensimmäisen reissun, 100 M Ahvenanmaalta Turkuun, tein yksin…). Rannikkolaivuritutkinto vastaa koulutuksellista taitovaatimustasoa.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on img_1664.jpg