Mitä ovat Gastin taidot?

Eri veneissä voi olla erilaisia oletuksia gastin taitojen suhteen. Gastina ei tarvitse kuitenkaan osata kaikkea. Fareatalla gastin tulee osata tai hallita seuraavat asiat:

 • Yksinkertaiset solmut, kuten siansorkka, paalusolmu, vetosolmu ja kahdeksikko, sekä knaapisolmu lukolla erilaisiin knaapeihin ja kiinnityspisteisiin
 • Köysien käsittely ja koilaaminen
 • Ymmärtää purjeiden säätämisen periaatteen ja osaa säätää purjeita vinssillä
 • Turvallinen vinssinkäsittely
 • Kiinnitystilanteet, osaa valmistella köydet ja kannen rantautumiseen ja ymmärtää kiinnitystilanteen turvallisuusnäkökulmat.
 • osaat toimia kiinnitystilanteessa keulassa ”keula rantaan” -tilanteessa sekä vähintään yhdessä muussa tehtäväpaikassa: perässä poijussa, perä ankkurissa-keula luonnon satamassa, kylkikiinnitys, springikiinnitys, ahterikylkikiinnitys, keula-ankkurikiinnitys, paalukiinnitys
 • Ruorinpito (koneella ajaessa sekä purjehtiessa)
 • Tähystäminen ja merivahdissa oleminen
 • Perus purjehdustermistö
 • Osaa nostaa ja laskea purjeet ohjeiden mukaan.
 • Ohjeiden mukaan vendata, jiipata ja maata piissä purjeilla; ymmärtää mitä termit tarkoittavat.
 • tunnistaa merenkulun turvalaitteet eli navigointimerkit, kuten lateraalimerkit, kardinaalimerkit, tutkamerkit, reunamerkit, kummelit, majakat, loistot ja linjataulut.
 • kokemusta vähintään aiemmalta reissulta, alkuperehdytys kirjattu alukselle.

Fareatan Gastikoulutus opettaa ja varmistaa nämä taidot tuleville gasteille. Gastina eri veneillä, muista varmistaa, että käsityksesi vastaavat omistajan / kipparin käsitystä odotuksista ja esimerkiksi kulujen jakamisesta. Tämän listan mukaisilla taidoilla pärjäät kuitenkin veneesä kuin veneessä vailla pelkoa. Tarkista myös tämä lista, sopii ohjeeksi niin ensikertalaisille kuin muillekin yhteisillä huvipurjehduksilla.

Kansihenkilön taidoiksi voisi lukea edellisten lisäksi:

 • Solmut: jalus- ja lippusolmu (sekä jokin muu kahden köyden yhdistämissolmu); merimiessolmu, siansorkka sormeen köyden keskelle tehtynä, tuplakasi, kahden paalun paalusolmu,
 • Osaa kiinnitystilanteet, tietää kahden kolmion kiinnitysperiaatteen kylkikiinnityksessä
 • Hallitsee ruorin haastavissakin olosuhteissa, osaa säätää purjeet tasapainoon jos suoraan ajamiseksi joutuu käyttämään liian isoa ruorikulmaa kovassa tuulessa
 • Osaa säätää purjeita optimaaliseen trimmiin virtauslankojen ja tuulikulman avulla
 • Osaa nostaa ja laskea purjeet itsenäisesti ripeästi toimien, myös yli 10 m/s kelissä
 • On harjoitellut purjemanoveerjea, kuten MOB-ämpärin luo ohjaamista purjeilla sekä osaa reivata piissä maaten yksilösuorituksena.
 • Kykenee omatoimiseen merivahtiin: ruorinpitoon, navigointiin ja tähystämiseen saaristossa vahtipäällikön tukemana.
 • Osaa käyttää ja soveltaa pääkohdat meriteiden säännöistä (”väistämissäännöt”)
 • Osaa navigoinnin perusteet (vähintään Saaristolaivurikurssin tai Rannikkolaivurikurssin tasoisesti)
 • Osaa opettaa purjehdusta, kuten köysistön käyttöä, vinssien käytön pääkohdat sekä yksinkertaisimmat solmut ensikertalaisille.
 • Merivahti -perehdytys kirjattu alukselle.
 • Charter-purjehduksilla hygieniapassi, EA- sekä Ensisammutuskoulutus.
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on kuva_2021-11-06.jpg

Päällystötasolla voisi sanoa, että kykenet hallitsemaan alusta itsenäisesti ja antamaan asianmukaisia ohjeita henkilöstölle pätevästi 2 tunnin perehdytyspurjehduksen jälkeen, ja tarvittaessa vaikka ilman perehdytystä (näin itsekin hyppäsin tämän veneen kipparin paikalle. Tämän jälkeen ensimmäisen reissun, 100 M Ahvenanmaalta Turkuun, tein yksin vailla vaikeuksia).

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on img_1664.jpg